Červenec 2013

Imaginární ochránce

30. července 2013 v 9:46 | Baka - chan |  My thoughts
Měla bych pocitům, které nezvládnu pojmenovat a které mě znepokojují, dát nějaké ztělesnění, hmotnou podstatu. Prozatím. Stačila by nějaká tělesná schránka, kterou jsem si sama vymyslela. Ne lidská. Tu zahrnuji já, potřebuji nějakou, která nemá s lidskou rasou nic společného. Zvířecí schránku. Zvířata jsou čistá a nevinná, útočí jen, když chtějí chránit sebe nebo svoji rodinu, ne proto, že se jim znenadání zachtělo ovládnout svět, jako nám lidem. Potřebuji nějaké pevné tělo, zvíře, jehož život nikdy nebyl závislý na lidech, symbol odvahy, vyrovnanosti a možná trochu divoké nátury. Šelmu. Věrnost blízkým, abych si byla jista, že mě nezklame a bude tu vždy, když mnou budou zmítat nezvyklé pocity.
Přirozenou inteligenci, vyvinuté smysly, přizpůsobilost, vytrvalost, empatii... Chci, aby bylo mým štítem v těžkých situacích, aby za mě bojovalo, když už bych na to neměla síly.
Opatrnost, přirozená nedůvěřivost k lidem, hbitost ...
Bude to vlk.
Aby on věřil mně, musím napřed věřit já jemu.